Prøveprosjekt

EasyZign har satt i gang ett prøveprosjekt i sammarbeid med Kristiansand museum på vige som skal gi besøkende bedre informasjon ved bruk av easyzign digitale løsning. medio juli ble 10 skilt satt ut på ulike steder på museet. skiltene innholder QR koder og NFC tags som kan skannes av alle typer mobiltelefoner og gir utfyllende informasjon på norsk, tysk og engelsk.
Kristiansand Museum