Prøveprosjekt

EasyZign har satt i gang ett prøveprosjekt i sammarbeid med Kristiansand museum på vige som skal gi besøkende bedre informasjon ved bruk av easyzign digitale løsning. medio juli ble 10 …